Edycja II


Lista zadań niedopuszczonych do głosowania

Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zgłaszający zadanie może wnieść do Zarządu Województwa odwołanie od niedopuszczenia zadania do głosowania w terminie 7 dni od opublikowania listy.

Kliknij, aby dowiedzieć się jak wygląda instrukcja odwołaniaPodregion obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała

Zadanie o zasięgu podregionalnym Zakup strojów regionalnych i stworzenie nowego zespołu regionalnego dla dorosłych Zyglowniki z Suchego. Zespół ma na celu kultywowanie tradycji pieśni i tańca górali Beskidu Żywieckiego i rozwój kultury na terenie dawnego województwa bielskiego.

zadanie o zasięgu podregionalnym
podregion obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała
Kod projektu:
MBO-0077/P1/20
Szacunkowy koszt:
70 850,00 PLN
Podregion obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy

Podregion obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, ŻoryPodregion obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, GliwicePodregion obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze


Podregion obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa
Podregion obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec