Do pobrania

Poniżej udostępniamy dokumenty i materiały informacyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 BO logotyp BO znak na ciemne tło BO znak Znak graficzny Znak graficzny 1

Załączniki
Pakiet materiałów promocyjnych II edycja [ZIP 6,8MB]
Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - tekst ujednolicony (materiał roboczy) [PDF 409,0kB]
Wzór listy poparcia - II edycja [RTF 369,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 166/99/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.01.2020 r. w sprawie: określenia wzorów dokumentów stosowanych przy zgłaszaniu i weryfikacji zadań w ramach MBO
Uchwała nr 165/99/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.01.2020 r. w sprawie: wskazania kwoty środków na realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego
Uchwała nr VI/18/6/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/59/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie określen
Uchwała nr 1154/130/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.05.2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia harmonogramu II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa

Filmy