Do pobrania

 Znak graficzny Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego Znak graficzny Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego
Znak graficzny Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Znak graficzny Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego Znak graficzny Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego Znak graficzny Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego Znak graficzny Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego Znak graficzny Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego Znak graficzny Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego Znak graficzny Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego Znak graficzny Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego Znak graficzny Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego

Załączniki
Znak graficzny - wszystkie wersje [ZIP 6,3MB]
Logo MBO - białe [ZIP 855,4kB]
Logo MBO - czarne [ZIP 853,5kB]
Logo MBO - kolor [ZIP 893,0kB]
Znak MBO - białe [ZIP 751,4kB]
Znak MBO - czarne [ZIP 748,8kB]
Znak MBO - kolor [ZIP 776,0kB]
Napis MBO - biały [ZIP 760,2kB]
Napis MBO - czarny [ZIP 756,3kB]
Napis MBO - kolor [ZIP 764,6kB]