Realizacja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - mapa

Aplikacja przedstawia wyniki realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Narzędzia aplikacji pozwalają na zmianę mapy bazowej, udostępnianie oraz filtrowanie zadań ze względu na pulę wojewódzką i 7 puli podregionalnych.

Aplikacja została stworzona przez zespół Infrastruktury Informacji Przestrzennej WODGiK Katowice na potrzeby Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt w sprawach związanych z realizacją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: E-mail: budzetobywatelski@slaskie.pl 

Dane kontaktowe:
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice
e-mail: portaladmin@wodgik.katowice.pl
tel.: 32 60 19 808

Linki do stron zewnętrznych
MAPA: Realizacja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego