Kontakt

Realizacją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zajmują się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W sprawach ogólnych prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Obsługi Zarządu: budzetobywatelski@slaskie.pl

(imię i nazwisko, departament / jednostka, telefon, e-mail)

Sprawy Ogólne: Departament Obsługi Zarządu

Społeczeństwo - edukacja, kultura, turystyka, sport, krajoznawstwo, polityka społeczna, ekonomia społeczna (np. koncerty, festiwale, turnieje, warsztaty, zajęcia sportowe, zajęcia edukacyjne, szlaki turystyczne)

Zdrowie (np. akcje profilaktyczne, działania prozdrowotne, zadania dotyczące jednostek ochrony zdrowia)

Transport, inwestycje, mienie (zadania inwestycyjne)

Ochrona środowiska, tereny wiejskie (np. akcje profilaktyczne, warsztaty proekologiczne, zajęcia wpływające na rozwój terenów wiejskich i ich mieszkańców)

Zgodność zadań z programami i strategiami 

  • Agnieszka Mickoś, Departamentu Rozwoju Regionalnego, 32 77 99 187 agnieszka.mickos@slaskie.pl
  • Agata Woźniak, Departamentu Rozwoju Regionalnego, 32 77 99 155 awozniak@slaskie.pl