Kontakt

Realizacją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zajmują się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W sprawach ogólnych prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych: budzetobywatelski@slaskie.pl

Departament Cyfryzacji i Informatyki

Departament Edukacji i Spraw Społecznych

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej

Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych

Departament Kultury

Departament Drogownictwa

Departament Transportu Publicznego

Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia

Obronność i bezpieczeństwo publiczne

Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego

Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych

Departament Promocji i Projektów Społecznych

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu (zgodność zadań z programami i strategiami) 

Departament Sportu

Departament Terenów Wiejskich (działania wpływające na rozwój terenów wiejskich)

Departament Turystyki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach