Kontakt

Realizacją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zajmują się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W sprawach ogólnych prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Obsługi Zarządu: budzetobywatelski@slaskie.pl

Sprawy Ogólne: Departament Obsługi Zarządu

Społeczeństwo - edukacja, kultura, turystyka, sport, krajoznawstwo, polityka społeczna, ekonomia społeczna (np. koncerty, festiwale, turnieje, warsztaty, zajęcia sportowe, zajęcia edukacyjne, szlaki turystyczne)

Zdrowie (np. akcje profilaktyczne, działania prozdrowotne, zadania dotyczące jednostek ochrony zdrowia)

  • Agnieszka Barczyk, Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia, tel. 32 77 40 909 abarczyk@slaskie.pl
  • Kamil Budziński, Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia, tel. 32 77 40 016 kbudzin@slaskie.pl
  • Ewa Kościańska-Podciborska, Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia, tel. 32 77 40 078 ekoscianska@slaskie.pl
  • Agnieszka Przeniosło, Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia, tel. 32 77 40 720 aprzenioslo@slaskie.pl
  • Magdalena Surus, Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia, tel. 32 77 40 078 msurus@slaskie.pl

Transport, inwestycje, mienie (zadania inwestycyjne)

Ochrona środowiska, tereny wiejskie (np. akcje profilaktyczne, warsztaty proekologiczne, zajęcia wpływające na rozwój terenów wiejskich i ich mieszkańców)

Zgodność zadań z programami i strategiami

  • Agnieszka Mickoś, Departamentu Rozwoju Regionalnego, 32 77 99 187 agnieszka.mickos@slaskie.pl
  • Agata Woźniak, Departamentu Rozwoju Regionalnego, 32 77 99 155 agata.wozniak@slaskie.pl