Kontakt

Realizacją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zajmują się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
W sprawach ogólnych prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Obsługi Zarządu i Sejmiku: budzetobywatelski[at]slaskie.pl

Sprawy ogólne

Imię i nazwisko Wydział / Jednostka Telefon E-mail
Justyna Pawłowska Wydział Obsługi Zarządu i Sejmiku 32 20 78 383 justyna.pawlowska@slaskie.pl
Małgorzata Kwietniewska Wydział Obsługi Zarządu i Sejmiku 32 20 78 352 mkwietniewska@slaskie.pl
Magdalena Stolorz-Świerk Wydział Obsługi Zarządu i Sejmiku 32 20 78 396 mstolorz@slaskie.pl
Ksymena Szymczuk-Zawada Wydział Obsługi Zarządu i Sejmiku 32 20 78 396 ksymena.szymczuk-zawada@slaskie.pl
Społeczeństwo - edukacja, kultura, turystyka, sport, krajoznawstwo, polityka społeczna, ekonomia społeczna (np. koncerty, festiwale, turnieje, warsztaty, zajęcia sportowe, zajęcia edukacyjne, szlaki turystyczne)

Imię i nazwisko Wydział / Jednostka Telefon E-mail
Dominik Dragon Wydział Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą 32 77 40 714 ddragon@slaskie.pl
Magdalena Wójcik Wydział Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą 32 77 40 040 magdalena.wojcik@slaskie.pl
Arnika Kluska Wydział Kultury 32 77 40 209 akluska@slaskie.pl
Magdalena Kociołek Wydział Kultury 32 77 40 280 magdalena.kociolek@slaskie.pl
Bartłomiej Kamiński Wydział Turystyki i Sportu 32 77 40 056 bartlomiej.kaminski@slaskie.pl
Renata Sitko Wydział Turystyki i Sportu 32 77 40 764 renata.sitko@slaskie.pl
Iwona Kopińska Wydział Turystyki i Sportu 32 77 40 911 iwona.kopinska@slaskie.pl
Bogdan Radoń Wydział Turystyki i Sportu 32 77 40 910 bogdan.radon@slaskie.pl
Michał Zeman Wydział Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej 32 77 40 088 michal.zeman@slaskie.pl
Jarosław Żamojda Wydział Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej 32 77 40 009 jzamojda@slaskie.pl
Paweł Durleta Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 32 757 33 83 pdurleta@wup-katowice.pl
Bogdan Wołowczyk Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 32 757 33 43 bwolowczyk@wup-katowice.pl
Joanna Jeleniewska Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 32 730 68 85 jjeleniewska@rops-katowice.pl
Katarzyna Skowron Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 32 730 68 83 kskowron@rops-katowice.pl
Sylwia Adamczyk Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 32 730 68 86 sadamczyk@rops-katowice.pl

Zdrowie (np. akcje profilaktyczne, działania prozdrowotne, zadania dotyczące jednostek ochrony zdrowia)

Imię i nazwisko Wydział / Jednostka Telefon E-mail
Paweł Korzeniowski Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 32 77 40 997 pawel.korzeniowski@slaskie.pl
Małgorzata Pomykała Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 32 77 40 964 mpomykala@slaskie.pl
Agnieszka Barczyk Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 32 77 40 960 abarczyk@slaskie.pl


Transport, inwestycje, mienie (zadania inwestycyjne)

Imię i nazwisko Wydział / Jednostka Telefon E-mail
Joanna Pipała-Trzeciak Wydział Planowania Przestrzennego 32 77 40 357 jpipala@slaskie.pl
Aleksander Kopia Wydział Planowania Przestrzennego 32 77 40 358 akopia@slaskie.pl
Bogusław Hajda Wydział Planowania Przestrzennego 32 77 40 358 bhajda@slaskie.pl
Ilona Wybraniec Wydział Projektów Własnych 32 77 40 245 ilona.wybraniec@slaskie.pl
Dominik Konopka Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 32 20 78 177 dkonopka@slaskie.pl
Katarzyna Piętak Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 32 20 78 178 katarzyna.pietak@slaskie.pl
Rafał Jabłoński Wydział Komunikacji i Transportu 32 77 40 931 rjablonski@slaskie.pl
Andrzej Wyrobek Wydział Komunikacji i Transportu 32 77 40 927 awyrobek@slaskie.pl
Magdalena Franz Wydział Inwestycji 32 77 40 019 magdalena.franz@slaskie.pl
Andrzej Bilnik Wydział Inwestycji 32 77 40 023 andrzej.bilnik@slaskie.pl
Agata Woźniak Wydział Rozwoju Regionalnego 32 77 99 181 agata.wozniak@slaskie.pl
Agnieszka Mickoś Wydział Rozwoju Regionalnego 32 77 99 183 agnieszka.mickos@slaskie.pl
Bogumiła Kowalska Wydział Rozwoju Regionalnego 32 77 99 161 bogumila.kowalska@slaskie.pl
Łukasz Janosik Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 32 781 92 11 sekretariat@zdw.katowice.plOchrona środowiska, tereny wiejskie (np. akcje profilaktyczne, warsztaty proekologiczne, zajęcia wpływające na rozwój terenów wiejskich i ich mieszkańców)

Imię i nazwisko Wydział / Jednostka Telefon E-mail
Damian Olma Wydział Ochrony Środowiska 32 77 40 099 dolma@slaskie.pl
Magdalena Kapuśniak Wydział Ochrony Środowiska 32 77 40 709 mkapusniak@slaskie.pl
Katarzyna Bielich Wydział Ochrony Środowiska 32 77 40 705 kbielich@slaskie.pl
Ewelina Drąg Wydział Terenów Wiejskich 32 77 40 547 edrag@slaskie.pl