Kontakt

Realizacją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zajmują się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
W sprawach ogólnych prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Obsługi Zarządu: budzetobywatelski[at]slaskie.pl

Sprawy ogólne

Imię i nazwisko Wydział / Jednostka Telefon E-mail
Justyna Pawłowska Departament Obsługi Zarządu 32 20 78 363 justyna.pawlowska@slaskie.pl
Małgorzata Kwietniewska Departament Obsługi Zarządu 32 20 78 363 mkwietniewska@slaskie.pl
Magdalena Stolorz-Świerk Departament Obsługi Zarządu 32 20 78 364 mstolorz@slaskie.pl
Sylwia Pstrąg Departament Obsługi Zarządu 32 20 78 364 sylwia.pstrag@slaskie.plSpołeczeństwo - edukacja, kultura, turystyka, sport, krajoznawstwo, polityka społeczna, ekonomia społeczna (np. koncerty, festiwale, turnieje, warsztaty, zajęcia sportowe, zajęcia edukacyjne, szlaki turystyczne)

Imię i nazwisko Wydział / Jednostka Telefon E-mail
Dominik Dragon Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą 32 77 40 018 ddragon@slaskie.pl
Magdalena Wójcik Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą 32 77 40 040 magdalena.wojcik@slaskie.pl
Agnieszka Wiercioch Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą 32 77 40 040 agnieszka.wiercioch@slaskie.pl
Arnika Kluska Departament Kultury 32 77 40 209 akluska@slaskie.pl
Bartłomiej Kamiński Departament Turystyki 32 77 40 056 bartlomiej.kaminski@slaskie.pl
Renata Sitko Departament Sportu 32 77 40 978 renata.sitko@slaskie.pl
Iwona Kopińska Departament Sportu 32 77 40 718 iwona.kopinska@slaskie.pl
Bogdan Radoń Departament Sportu 32 77 40 910 bogdan.radon@slaskie.pl
Grzegorz Ząbkowski Departament Sportu 32 77 40 972 grzegorz.zabkowski@slaskie.pl
Marzena Podlaska Departament Promocji 32 77 40 017 marzena.podlaska@slaskie.pl
Magdalena Błaszczyk Departament Promocji 32 77 40 017 magdalena.blaszczyk@slaskie.pl
Michał Zeman Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej 32 77 40 607 michal.zeman@slaskie.pl
Jarosław Żamojda Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej 32 77 40 667 jzamojda@slaskie.pl
Paweł Durleta Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 32 757 33 83 pdurleta@wup-katowice.pl
Bogdan Wołowczyk Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 32 757 33 43 bwolowczyk@wup-katowice.pl
Joanna Jeleniewska Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 32 730 68 85 jjeleniewska@rops-katowice.pl
Joanna Krywult Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 32 730 68 85 jkrywult@rops-katowice.pl
Karolina Gałuszka Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 32 730 68 51 kgaluszka@rops-katowice.pl
Sylwia Adamczyk Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 32 730 68 86 sadamczyk@rops-katowice.pl

Zdrowie (np. akcje profilaktyczne, działania prozdrowotne, zadania dotyczące jednostek ochrony zdrowia)

Imię i nazwisko Wydział / Jednostka Telefon E-mail
Paweł Korzeniowski Departament Zdrowia 32 77 40 997 pawel.korzeniowski@slaskie.pl
Małgorzata Pomykała Departament Zdrowia 32 77 40 964 mpomykala@slaskie.pl
Agnieszka Barczyk Departament Zdrowia 32 77 40 960 abarczyk@slaskie.pl
Kamil Budziński Departament Zdrowia 32 77 40 952 kbudzin@slaskie.pl
Jarosław Malik Departament Zdrowia 32 77 40 907 jmalik@slaskie.pl
Magdalena Surus Departament Zdrowia 32 77 40 959 msurus@slaskie.pl
Anna Bagnowska Departament Zdrowia 32 77 40 959 abagnowska@slaskie.pl


Transport, inwestycje, mienie (zadania inwestycyjne)

Imię i nazwisko Wydział / Jednostka Telefon E-mail
Joanna Pipała-Trzeciak Departament Planowania Przestrzennego 32 77 40 357 jpipala@slaskie.pl
Aleksander Kopia Departament Planowania Przestrzennego 32 77 40 358 akopia@slaskie.pl
Bogusław Hajda Departament Planowania Przestrzennego 32 77 40 358 bhajda@slaskie.pl
Ilona Wybraniec Departament Projektów Własnych 32 77 40 245 ilona.wybraniec@slaskie.pl
Dominik Konopka Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 32 20 78 177 dkonopka@slaskie.pl
Katarzyna Piętak Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 32 20 78 178 katarzyna.pietak@slaskie.pl
Rafał Jabłoński Departament Komunikacji i Transportu 32 77 40 931 rjablonski@slaskie.pl
Andrzej Wyrobek Departament Komunikacji i Transportu 32 77 40 927 awyrobek@slaskie.pl
Magdalena Franz Departament Inwestycji 32 77 40 894 magdalena.franz@slaskie.pl
Andrzej Bilnik Departament Inwestycji 32 77 40 886 andrzej.bilnik@slaskie.pl
Łukasz Janosik Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 32 781 92 11 sekretariat@zdw.katowice.plOchrona środowiska, tereny wiejskie (np. akcje profilaktyczne, warsztaty proekologiczne, zajęcia wpływające na rozwój terenów wiejskich i ich mieszkańców)

Imię i nazwisko Wydział / Jednostka Telefon E-mail
Katarzyna Bielich Departament Ochrony Środowiska 32 77 40 705 kbielich@slaskie.pl
Anna Cofała Departament Terenów Wiejskich 32 77 40 509  anna.cofala@slaskie.pl
Zgodność zadań z programami i strategiami
Imię i nazwisko Wydział / Jednostka Telefon E-mail
Agnieszka Mickoś Departamentu Rozwoju Regionalnego 32 77 99 187 agnieszka.mickos@slaskie.pl
Agata Woźniak Departamentu Rozwoju Regionalnego 32 77 99 155 awozniak@slaskie.pl