Rusza nabór wniosków w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

 graf. UMWS graf. UMWS
Od dziś do 31 marca każdy mieszkaniec województwa śląskiego może zgłosić swoją propozycję zadania w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

Podobnie jak w poprzedniej edycji mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę 10 milionów złotych, która została podzielona na dwie pule – wojewódzką (2,5 mln zł) oraz podregionalną (7,5 mln zł). W ramach puli wojewódzkiej wnioskodawcy mogą składać zdania służące rozwojowi całego regionu, natomiast w ramach zadań podregionalnych można zgłosić zadanie, które wpływa na rozwój co najmniej dwóch powiatów w danej grupie.

Środki dla poszczególnych podregionów zostały zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego podzielone w następujący sposób:

 • Podregion nr 1 – bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15% (1 125 000 zł),
 • Podregion nr 2 – powiaty bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15% (1 125 000 zł);
 • Podregion nr 3 – powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory: 16% (1 200 000 zł);
 • Podregion nr 4 – powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice: 15% (1 125 000 zł);
 • Podregion nr 5 – miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13% (975 000 zł);
 • Podregion nr 6 – powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11% (825 000 zł);
 • Podregion nr 7 – powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15% (1 125 000 zł).

Podstawowe zasady w ramach budżetu obywatelskiego nie uległy zmianie w stosunku do ubiegłorocznej edycji. Przygotowując projekt zadania należy pamiętać o głównych założeniach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego:

 • zadanie powinno mieścić się w granicach zadań własnych województwa określonych w ustawie,
 • zgłaszane zadanie powinno mieć charakter edukacyjny, ekologiczny, kulturalny, prospołeczny, prozdrowotny, sportowy, turystyczny lub inny (zgodny z kompetencjami województwa),
 • zadanie powinno służyć rozwojowi regionu (zadania wojewódzkie) lub przynajmniej dwóch powiatów z danej grupy (zadania podregionalne),
 • minimalne wartości projektów to 100 000 zł (zadania wojewódzkie) lub 50 000 zł (zadania podregionalne),
 • maksymalne wartości projektów to 50% danej puli,
 • maksymalne roczne koszty utrzymania to 10% wartości projektu,
 • zadanie musi być wykonalne w jednym roku budżetowym,
 • zadania inwestycyjne i/lub infrastrukturalne mogą być realizowane wyłącznie na mieniu województwa (lista mienia znajduje się na stronie bo.slaskie.pl),
 • realizatorem zadań będzie samorząd województwa (wnioskodawca nie jest równoznaczny z realizatorem zadania, a MBO nie stanowi systemu dotacyjnego).

Jak zgłosić projekt zadania krok po kroku?

KROK 1. Wniosek na realizację zadania należy wypełnić za pomocą generatora eBO, który jest dostępny na stronie bo.slaskie.pl w zakładce Zgłoś zadanie. Wypełniając formularz należy podać między innymi dane zgłaszającego, podstawowe informacje o zadaniu, skrócony opis, uzasadnienie oraz kosztorys projektu.

KROK 2. Po wypełnieniu wszystkich pól wniosku należy zapisać dokument, wydrukować, podpisać, a następnie dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lub jednostek zamiejscowych w Częstochowie i Bielsku-Białej) wraz z listą poparcia.

Wymagane jest zebranie co najmniej 50 podpisów mieszkańców województwa dla zadań podregionalnych oraz co najmniej 100 podpisów mieszkańców województwa dla zadań wojewódzkich. Listę poparcia należy złożyć w formie papierowej z oryginalnymi podpisami.

Uwaga! Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu (termin do 31.03.2020 r.). 

KROK 3. Należy uważnie śledzić stronę bo.slaskie.pl - lista zadań, które spełniają warunki formalne zostanie opublikowana do 30 kwietnia 2020 r., natomiast lista zadań dopuszczonych do głosowania i lista zadań odrzuconych zostanie udostępniona na portalu obsługującym budżet obywatelski w lipcu 2020 r.

Mieszkańcy będą mogli głosować na zadania na przełomie sierpnia i września. Natomiast do końca września poznamy listę zadań zatwierdzonych do realizacji w 2021 roku. 

Wszelkie potrzebne informacje, w tym lista mienia, wykaz dróg wojewódzkich, regulamin MBO, najczęściej zadawane pytania oraz kontakty do pracowników znajdują się na stronie bo.slaskie.pl. 

Przypominamy, że w I edycji MBO zgłoszonych zostało 140 propozycji zadań, z czego ponad 130 spełniało wymogi formalne. Spośród zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów na zadania 85 projektów zostało dopuszczonych do głosowania, podczas którego odnotowano 23 683 ważnych głosowań. Finalnie 43 zadania znalazły się na liście zatwierdzonych do realizacji. Najciekawszym zadaniem w ramach puli wojewódzkiej okazała się budowa wolier dla panter śnieżnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, która zdobyła 2996 głosów. Na drugim miejscu znalazło się zadanie mające na celu konserwację kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej, zdobywając 1992 głosy. Natomiast trzecią lokatę z liczbą 1165 głosów zdobyło zadanie pod nazwą „Pociąg do kultury”. W pulach podregionalnych największym poparciem społecznym cieszyło się zadanie dotyczące zakupu samochodu do transportu pacjentów Szpitala Kolejowego w Wilkowicach (3796 głosów) oraz projekt pn. „Zakup urządzeń defibrylatorów wraz z osprzętem i montażem celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego” (3760 głosów). Wybrane w I edycji zadania zostaną zrealizowane do końca 2020 roku. 

Linki do stron zewnętrznych
Zgłoś zadanie

Filmy