UWAGA! Trwają prace nad zmianą harmonogramu II edycji MBO

 Zmiana harmonogramu Zmiana harmonogramu

W związku z zagrożeniem epidemicznym, Zarząd Województwa Śląskiego, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację oraz uwzględniając wnioski mieszkańców, rozpoczął procedurę wprowadzenia zmian w harmonogramie II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (MBO).

Planuje się wydłużenie terminu zgłoszenia zadań przez mieszkańców, a w konsekwencji zmienione zostaną również pozostałe terminy poszczególnych etapów II edycji MBO, z zastrzeżeniem, że cała procedura wyłonienia zadań do realizacji w ramach II edycji MBO zakończy się do 31 grudnia 2020 r.

W celu ograniczenia osobistego kontaktu między mieszkańcami prosimy o powstrzymanie się od zbierania podpisów na listach poparcia oraz niepodejmowanie działań, które mogłyby przyczynić się do rozprzestrzeniania koronawirusa. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. 

Prosimy o śledzenie naszej strony. 

Będziemy Państwa informować na bieżąco o przyjętych zmianach.