Zakończyliśmy cykl spotkań informacyjnych

 fot. UMWS fot. UMWS
W czwartek 5 marca odbyło się ostatnie z przewidzianych w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego spotkanie z mieszkańcami

Kampania informacyjna rozpoczęła się 18 lutego w Gliwicach. Podczas spotkania w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II przedstawiono najważniejsze założenia budżetu obywatelskiego. Zaprezentowany został między innymi harmonogram, który będzie obowiązywać podczas II edycji Budżetu Marszałkowskiego oraz aktualne zapisy regulaminu.

W kolejnych tygodniach, na terenie całego województwa, odbywały się spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych społeczności, reprezentantami organizacji pozarządowych oraz samorządów gmin i powiatów. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odwiedzili: Piekary Śląskie, Tychy, Myszków, Cieszyn, Żory oraz Dąbrowę Górniczą. Podczas spotkań prezentowali najistotniejsze informacje oraz wnioski, które nasunęły się z przebiegu pierwszej edycji budżetu. Szczególną uwagę poświęcono aplikacji eBO, z pomocą której będzie możliwe wygenerowanie zgłoszenia zadania.

Uczestnicy spotkań pytali o możliwość zgłoszenia pomysłów z zakresów różnych zadań wojewódzkich. Interesowały ich także szczegóły dotyczące zgłaszania wniosków (kto może je zgłaszać, oraz kto będzie je realizował), głosowania (kto może głosować i w jaki sposób), zbierania podpisów na listach poparcia (kto może się podpisywać, czy można popierać więcej niż jeden projekt). Wiele pytań dotyczyło również zadań inwestycyjnych oraz możliwości ich realizacji wyłącznie na mieniu województwa.

Wszystkim uczestnikom spotkań dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS

Załączniki
Prezentacja ze spotkań dotycząca II edycji MBO [PDF 2,3MB]

Filmy