Zgłoś zadanie

Zapraszamy do zgłaszania projektów w terminie zgodnym z przyjętym dla obowiązującej edycji harmonogramem. Formularz zgłoszenia zadania wypełnij za pośrednictwem generatora eBO. Pamiętaj o załączeniu listy poparcia oraz w przypadku zadania inwestycyjnego/ infrastrukturalnego lub podania szczegółowej lokalizacji zadania zgody władającego obiektem lub terenem.

Pobierz wzór listy poparcia i zapoznaj się z informacją dotyczącą zbierania głosów.

Co warto wiedzieć? Zapoznaj się z harmonogramem i regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. W razie wątpliwości zwróć uwagę na dział z najczęściej zadawanymi pytaniami.