Zgłoś zadanie

Zapraszamy do zgłaszania projektów w terminie od 9 marca do 15 maja 2020 r.

Wypełnij formularz zgłoszenia zadania za pośrednictwem generatora eBO.

Gotowy wniosek wydrukuj, podpisz i wraz z załącznikami dostarcz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pamiętaj, że decyduje data wpływu wniosku do urzędu, a nie data jego wysłania.

Koniecznie dołącz do wniosku w formie papierowej listę poparcia dla zadania z oryginalnymi podpisami mieszkańców województwa.

Pobierz wzór listy poparcia i zapoznaj się z informacją dotyczącą zbierania głosów.

Co warto wiedzieć? Zapoznaj się z harmonogramem i regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. W razie wątpliwości zwróć uwagę na dział z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Załączniki
Wzór listy poparcia (załącznik obowiązkowy) [RTF 369,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Generator eBO
Harmonogram Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - tekst ujednolicony (pdf)
Najczęściej zadawane pytania
Informacja dotyczącą zbierania głosów