Przypomnienie o dostarczenie kompletu dokumentów

graf. UMWS graf. UMWS
Do 17 lipca br. czekamy na dostarczenie oryginału listy poparcia z podpisami mieszkańców zgłoszonego zadania do zrealizowania w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, jak również uzupełnienia podpisu na wniosku

Zgodnie z harmonogramem II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego trwa etap weryfikacji prawno-technicznej zgłoszonych zadań. W związku z tym przypominamy, że dla zadań warunkowo dopuszczonych do przedmiotowego etapu należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego oryginał listy poparcia z podpisami mieszkańców oraz uzupełnić podpis na wniosku, jeżeli został on złożony wyłącznie przez aplikację eBO. Termin mija 17 lipca br. (liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu).

Ułatwienie to zostało wprowadzone przez Zarząd Województwa Śląskiego z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 845/118/VI/2020 z dnia 15.04.2020 r.).