Prezentujemy listy zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

 Lista projektów Lista projektów
Zakończył się kolejny etap weryfikacji zadań zgłoszonych w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (MBO).

Departamenty merytoryczne dokonały oceny 142 zgłoszonych przez mieszkańców zadań. W trakcie weryfikacji prawno-technicznej analizowano przede wszystkim zgodność projektów z kompetencjami i zadaniami Województwa, możliwość ich wykonania oraz realność zaplanowanych wydatków. Sprawdzano również zgodność zgłoszonych zadań z obowiązującymi przepisami prawa.

Na listę zadań dopuszczonych do głosowania trafiło 90 zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Wśród zadań, które zostały pozytywnie zweryfikowane należy wymienić te, które między innymi charakteryzują się organizacją wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz edukacyjnych, jak również zadania inwestycyjne. Przypomnijmy, że w II edycji MBO do rozdysponowania jest 10 mln złotych, w tym 2,5 mln na zadania w puli wojewódzkiej oraz 7,5 mln zł na zadania w pulach podregionalnych. Limity kwot przeznaczonych na poszczególne podregiony można znaleźć tutaj.


W ramach puli wojewódzkiej o głosy mieszkańców będą walczyć 22 projekty opiewające na łączną kwotę blisko 11 mln złotych. Mieszkańcy będą mogli też wybierać swoich faworytów wśród poszczególnych podregionów.

W podregionie obejmującym powiat: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała dopuszczonych do głosowania zostało 8 projektów o łącznej wartości 2 410 390,00 zł.

W ramach podregionu obejmującego powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy zakwalifikowanych do głosowania zostało 6 zadań na kwotę 1 516 310,00 zł.

Marszałkowski Budżet Obywatelski cieszył się także dużą popularnością w podregionie obejmującym powiaty mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, w ramach którego aż 13 zadań będzie brało udział w głosowaniu. Ogólna wartość złożonych projektów to 1 688 520,00 zł.

Na listę do głosowania trafiło również 15 projektów na łączną kwotę ponad 2 346 311,00 zł z podregionu obejmującego powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice oraz 15 projektów na kwotę 1 982 527,00 zł. służących rozwojowi powiatów z podregionu obejmującego miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze.

W pozostałych podregionach na listę do głosowania trafiły 3 projekty o łącznej wartości 807 700,00 zł z podregionu obejmującego powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa oraz 8 projektów o łącznej wartości 2 647 270,00 zł z podregionu obejmującego powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.

Spośród wszystkich zadań ocenianych na etapie weryfikacji prawno-technicznej 48 projektów uzyskało ocenę negatywną. Zgodnie z Regulaminem zadania te, wraz z krótkim uzasadnieniem, zostały umieszczone na liście zadań niedopuszczonych do głosowania.  Wnioskodawcom, których zadania zostały zweryfikowane negatywnie przysługuje prawo do odwołania. W tym miejscu zamieściliśmy informacje dotyczące trybu odwoławczego od niedopuszczenia zadania do głosowania. Po rozpatrzeniu odwołań Zarząd Województwa Śląskiego przyjmie ostateczną listę zadań, które trafią do głosowania.

Ponadto 4 zadania ze 142  nie spełniły wymogów uchwały nr 845/118/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15.04.2020 r. ze względu na niedostarczenie do 17 lipca br. podpisanego wniosku i/lub listy poparcia.

W tegorocznej edycji zakończyły się już etapy kampanii informacyjnej, zgłaszania zadań przez mieszkańców, weryfikacji formalnej oraz prawno-technicznej. Głosowanie zaplanowane jest między 9 a 23 września. Wyniki i listę zadań, które trafią do realizacji poznamy w październiku br.

Jak odwołać się od niedopuszczenia zadania do głosowania?

II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (rok 2020)

Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego Wnioskodawca może wnieść do Zarządu Województwa odwołanie od niedopuszczenia zadania do głosowania w terminie 7 dni od opublikowania listy zadań dopuszczonych do głosowania.

Ostateczny termin składania odwołań to 5 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu odwołania do Urzędu).

Odwołania należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pośrednictwem jednej z podanych poniżej form:

1) przesłać na adres korespondencyjny Urzędu lub jego jednostek zamiejscowych

2) dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jego jednostek zamiejscowych

3) przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

4) przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl.

Adres Urzędu i jednostek zamiejscowych:

  • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
  • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
  • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa.

Zarząd Województwa rozpatrzy odwołania od niedopuszczenia zadania do głosowania w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania (tj. 9 września br.) Następnie w formie uchwały zatwierdzi ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania, która zostanie opublikowana na stronie, bo.slaskie.pl. Od uchwały Zarządu Województwa nie przysługują środki odwoławcze.

Załączniki
LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA [PDF 652,6kB]
LISTA ZADAŃ NIEDOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA [PDF 479,1kB]