Jak się odwołać od niedopuszczenia zadania do głosowania?

III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego Wnioskodawca może wnieść do Zarządu Województwa odwołanie od niedopuszczenia zadania do głosowania w terminie 7 dni od opublikowania listy zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania.

Odwołanie musi zawierać następujące elementy:

 1. imię i nazwisko zgłaszającego zadanie;
 2. tytuł zadania;
 3. wskazanie zastrzeżeń do oceny zadania wraz z ich uzasadnieniem;
 4. podpis zgłaszającego zadanie w przypadku złożenia odwołania w formie papierowej.

Odwołania należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pośrednictwem jednej z podanych poniżej form:

 1. przesłać na adres korespondencyjny Urzędu lub jego biur zamiejscowych
 2. dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jego biur zamiejscowych
 3. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
 4. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl

Adres Urzędu i jednostek zamiejscowych:

 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Biuro Zamiejscowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa.

Zarząd Województwa rozpatrzy odwołania od niedopuszczenia zadania do głosowania w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania (tj. 1 września br.) Następnie w formie uchwały zatwierdzi ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania, która zostanie opublikowana na stronie, bo.slaskie.pl. Od uchwały Zarządu Województwa nie przysługują środki odwoławcze.