Jak się odwołać od niedopuszczenia zadania do głosowania?

Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego Wnioskodawca może wnieść do Zarządu Województwa odwołanie od niedopuszczenia zadania do głosowania w terminie 7 dni od opublikowania listy zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania.

Odwołanie musi zawierać następujące elementy:

  • imię i nazwisko zgłaszającego zadanie;
  • tytuł zadania;
  • wskazanie zastrzeżeń do oceny zadania wraz z ich uzasadnieniem;
  • podpis zgłaszającego zadanie w przypadku złożenia odwołania w formie papierowej.

Odwołania należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pośrednictwem jednej z podanych poniżej form:

  • przesłać na adres korespondencyjny Urzędu lub jego biur zamiejscowych
  • dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jego biur zamiejscowych -przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
  • przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl

Adres Urzędu i jednostek zamiejscowych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Biuro Zamiejscowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Zarząd Województwa rozpatruje odwołania od niedopuszczenia zadania do głosowania nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania. Następnie w formie uchwały zatwierdza ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania, która zostanie opublikowana na stronie bo.slaskie.pl. Od uchwały Zarządu Województwa nie przysługują środki odwoławcze.