Ogłoszono otwarty konkurs ofert z dziedziny turystyki i krajoznawstwa

 graf. UMWS graf. UMWS
Konkurs dotyczy 4 projektów w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa z zakresu 4 projektów, wybranych przez mieszkańców regionu w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Dotyczą on zadań realizowanych w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022:
  1. Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi.
  2. Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego.
  3. Drama, kajaki i śpiew - spotkajmy się nad rzeką.
  4. „Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Oferty można składać do 8 marca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2022 r.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konkursie