MBO zmienia Śląskie. Sprawdź, gdzie

 graf. UMWS graf. UMWS
Powstała mapa realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Uruchomiona została mapa z zaznaczonymi miejscami realizacji projektów w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki niej mieszkańcy regionu mogą sprawdzić lokalizacje dotychczas ukończonych zadań z I i II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, a także te, w których planowana jest realizacja projektów w ramach III edycji MBO.

Mapa pozwala na filtrowanie zadań według edycji, w podziale na pule. Wyodrębniono spis projektów z poszczególnych edycji MBO oraz wyszukiwarkę według nazw. Każde zaznaczone zadanie zawiera, oprócz informacji o miejscu, także krótki opis oraz odesłanie do szczegółów na stronie bo.slaskie.pl. Narzędzie pozwala też na udostępnianie poszczególnych lokalizacji.

Mapa została stworzona przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach w oparciu o Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego ORSIP 2.0.

Linki do stron zewnętrznych
MAPA: Realizacja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego