Zmiany w zasadach MBO na 2022

 graf. UMWS graf. UMWS
Ruszają konsultacje społeczne w sprawie zmian w regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego. Projekt zmian zostanie teraz przekazany do konsultacji społecznych, które odbędą się w dniach 21.02.2022 - 7.03.2022.

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat projektowanych zmian w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Do najważniejszych z nich należą:

  • Zmiana minimalnej i maksymalnej wartości projektów w pulach.
  • W przypadku zadań nieinwestycyjnych wartość zadania nie może przekroczyć 50 000 zł, natomiast maksymalna wysokość pojedynczego wydatku na zakup doposażenia lub sprzętu - 10 000 zł.
  • Zgłoszenia zadania dokonuje się co do zasady elektronicznie za pomocą portalu obsługującego Marszałkowski Budżet Obywatelski. Jednakże w celu zapewnienia zasady równości dla osób nieposiadających kompetencji/możliwości informatycznych pozostawiono możliwość złożenia wniosku w formie papierowej.
  • Zmiana zasady wyboru projektów poprzez usunięcie zapisu § 5 ust. 5 Regulaminu, tj. „Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w ramach danej puli, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków”. Działanie to ma na celu wybór do realizacji zadań, które dostały największą liczbę głosów.
  • Doprecyzowanie pojęcie cykliczności.
  • Dodanie zapisu na temat uwzględnienia kosztów promocji zadania na poziomie do 10% jego wartości.
  • Doprecyzowanie zapisu na temat terminu dokonania poprawek lub uzupełnień w zadaniu.

Uwagi do projektu będą przyjmowane wyłącznie na „Formularzu uwag do projektu zmiany uchwały nr VI/30/6/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 1872)”

  1. w formie pisemnej – na adres: Departament Projektów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu).
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl;
  3. ustnie – w Departamencie Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice pok. 544, 545, 546 (w godzinach pracy Urzędu).

Załączniki
Konsultacje społeczne - ogłoszenie [PDF 338,0kB]
Projekt uchwały sejmiku [PDF 383,2kB]
Formularz uwag [DOC 236,5kB]
Formularz uwag [PDF 437,5kB]
Uchwała Zarządu [PDF 198,3kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu nr 225/309/VI/2022 z dnia 2022-02-16