Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego - III edycja

Lista zadań z III edycji MBO

Lista zadań do realizacji, dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania oraz zgłoszonych, spełniających wymogi formalne z III edycji MBO