III edycja MBO - pula

 graf. UMWS graf. UMWS

Pulę Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Regulaminem MBO określa co roku Zarząd Województwa Śląskiego. W tym roku przeznaczono na ten cel 10 mln złotych. Środki w puli REGIO dla poszczególnych podregionów przyznawane są wg liczby mieszkańców danych grup powiatów. Szczegółowy podział środków pokazuje poniższa mapa. Należy pamiętać, że szacunkowa wartość zadań zgłaszanych przez mieszkańców województwa w ramach MBO:

  • w przypadku zadań w puli EKO (mająca oddziaływanie na całe województwo) nie będzie mogła być niższa niż 100 000 zł, ale nie wyższa niż 25% dostępnych w puli EKO środków;
  • w przypadku zadań w puli REGIO nie będzie mogła być niższa niż 20 000 zł, ale nie wyższa niż 50% dostępnych w puli REGIO środków dla danego podregionu.