Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego - II edycja

Lista zadań z II edycji MBO

Lista zadań do realizacji, dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania oraz zgłoszonych, spełniających wymogi formalne z II edycji MBO