II edycja MBO - harmonogram

Załącznik do uchwały nr 1154/130/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27.05.2020 r.

Harmonogram II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2020 roku

  1. Akcja informacyjna: do 15 maja 2020 r.
  2. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego: 9 marca – 15 maja 2020 r.
  3. Udostępnienie w siedzibie Urzędu i jednostek zamiejscowych oraz na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Wykaz będzie zawierał również zadania zgłoszone na formularzu wniosku, który nie został podpisany lub do którego nie dołączono kompletnej i prawidłowo wypełnionej listy poparcia zadania, jeśli spełniają pozostałe warunki formalne: do 10 czerwca 2020 r.
  4. Uzupełnienie przez wnioskodawców podpisu na formularzu wniosku oraz kompletnej i prawidłowo wypełnionej listy poparcia zadania: do 17 lipca 2020 r.
  5. Udostępnienie na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem), z wyłączeniem zadań niespełniających warunków formalnych, określonych w regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 29 lipca 2020 r.
  6. Składanie odwołań przez autorów zadań do Zarządu Województwa Śląskiego po publikacji listy zadań przyjętych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych: w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych.
  7. Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania: w ciągu 30 dni od wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.
  8. Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: 9 września – 23 września 2020 r.
  9. Ogłoszenie wyników głosowania: do 16 października 2020 r.
  10. Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego oraz zgodnie z § 5 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 16 października 2020 r.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 1154/130/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego