II edycja MBO - wyniki

W II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali o rozdysponowaniu 10 milionów złotych. Propozycje zadań były składane od 9 marca br. do 15 maja br., natomiast we wrześniu mieszkańcy regionu wybierali te projekty, które w ich ocenie były najciekawsze i najpotrzebniejsze. 

Mieszkańcy mogli wybierać wśród 90 zadań podzielonych na poszczególne pule: wojewódzką i 7 pul podregionalnych. Głosowano elektronicznie za pośrednictwem strony ebo.slaskie.pl. Między 9 a 23 września odnotowano 20 719  ważnych głosowań. 

Zgodnie z regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji są przeznaczane te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danej puli. W sytuacji, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w ramach danej puli, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Środki niewykorzystane w danej puli nie będą przesuwane na zadania z innych pul. 

Listę zadań do realizacji w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego. Znajduje się na niej 40 zadań na łączną kwotę ponad 9 milionów złotych. Do realizacji zostały zatwierdzone: 

  • 4 zadania w puli wojewódzkiej na łączną kwotę 2 440 162,00 zł
  • 3 zadania w puli podregionalnej P1 na łączną kwotę 1 025 640,00 zł
  • 5 zadań w puli podregionalnej P2  na łączną kwotę 1 084 810,00 zł
  • 7 zadań w puli podregionalnej P3 na łączną kwotę 1 164 870,00 zł
  • 8 zadań w puli podregionalnej P4 na łączną kwotę 1 098 287,00 zł
  • 6 zadań w puli podregionalnej P5 na łączną kwotę 938 272,00 zł
  • 3 zadania w puli podregionalnej P6 na łączną kwotę  807 700,00 zł
  • 4 zadania w puli podregionalnej P7 na łączną kwotę 1 063 500,00 zł 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach oraz w zakładce Zadania. 

Wybrane i zatwierdzone do realizacji zadania zostaną zrealizowane przez Samorząd Województwa w przyszłym roku. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – uczestnicząc w spotkaniach informacyjnych, zgłaszając zadania lub głosując. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji, której początek planowany jest na kwiecień 2021 roku. Zapraszamy też do śledzenia strony internetowej bo.slaskie.pl, na której będziemy informowali o realizacji zadań wybranych w II edycji MBO.