Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego - I edycja

Lista zadań z I edycji MBO

Lista zadań do realizacji, dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania oraz zgłoszonych, spełniających wymogi formalne z I edycji MBO