I edycja MBO - materiały promocyjne

graf. UMWS graf. UMWS
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS graf. UMWS

Załączniki
Ulotka A4 [PDF 2,7MB]
Ulotka [PDF 1,1MB]
Plakat ogólny [PDF 6,2MB]
Plakat 2 [PDF 1,5MB]
Plakat 1 [PDF 1,2MB]
Plakat 3 [PDF 1,2MB]
Ulotka głosowanie [PDF 1,6MB]

Filmy