I edycja MBO - harmonogram

Załącznik do uchwały nr 1033/42/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22.05.2019 r.

Harmonogram I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2019 roku

  • Spotkania informacyjne z mieszkańcami województwa śląskiego: 10 czerwca – 19 lipca 2019 r.
  • Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego: 1 lipca – 26 lipca 2019 r.
  • Udostępnienie w siedzibie Urzędu i jednostek zamiejscowych oraz na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 14 sierpnia 2019 r.
  • Udostępnienie w siedzibie Urzędu i jednostek zamiejscowych oraz na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem): do 8 października 2019 r.
  • Składanie odwołań przez autorów zadań do Zarządu Województwa Śląskiego po publikacji listy zadań przyjętych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych: w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych
  • Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania: w ciągu 30 dni od wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania
  • Rozpoczęcie akcji informacyjnej o zadaniach przez wnioskodawców: od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania.
  • Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: 12–30 listopada 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników głosowania: do 18 grudnia 2019 r.
  • Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego oraz zgodnie z § 5 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 31 grudnia 2019 r.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 1033/42/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z 22 maja 2019 w sprawie określenia harmonogramu I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2019 roku