Edycja IV


Lista zadań niedopuszczonych do głosowania

Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zgłaszający zadanie może wnieść do Zarządu Województwa odwołanie od niedopuszczenia zadania do głosowania w terminie 7 dni od opublikowania listy.

Kliknij, aby dowiedzieć się jak wygląda instrukcja odwołania