Zadania, które przeszły weryfikację formalną

 graf. UMWS graf. UMWS
76 zadań uzyskało pozytywny wynik weryfikacji formalnej

13 maja zakończył się nabór formularzy w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Mieszkańcy złożyli 81 propozycji zadań, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w 2025 roku. W tym roku dominowały zadania z o charakterze prozdrowotnym, dużym zainteresowaniem cieszyły się również zadania z zakresu sportu i kultury.

Pozytywny wynik weryfikacji formalnej uzyskało 76 zadań, a 5 wniosków zostało ocenionych negatywnie.

Załączniki
Wykaz zadań zgłoszonych w VI edycji MBO, które spełniły wymogi formalne [PDF 156,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Wykaz zadań zgłoszonych , które spełniły wymogi formalne