Ułatwienia w procedurze zgłaszania zadań

graf. UMWS graf. UMWS
Ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców województwa, Zarząd Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w procedurze zgłaszania zadań w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

Wprowadzone ułatwienia dotyczą list poparcia z podpisami mieszkańców oraz sposobu złożenia wniosku na zadanie.

LISTY POPARCIA:
Zgodnie z przyjętymi zmianami listy poparcia projektów będzie można dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie zakończenia naboru wniosków w II edycji MBO (nabór trwa do 15 maja 2020 r.), nie później jednak niż do 17 lipca br.

WNIOSKI NA ZADANIE:
Wprowadzono również ułatwienia dotyczące składania wniosku na zadanie. Do tej pory prawidłowo złożony wniosek musiał zostać wygenerowany w wersji elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie bo.slaskie.pl oraz przesłany do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wersji papierowej, podpisanej przez Wnioskodawcę. Obecnie – zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego – za prawidłowo złożony formularz zgłoszenia zadania będzie się uważać także formularz złożony wyłącznie elektronicznie w aplikacji eBO. Podpis na wniosku będzie mógł zostać uzupełniony później – w połowie lipca.

Dostarczenie listy poparcia oraz uzupełnienie podpisu na wniosku stanowią wymogi formalne, których weryfikacja nastąpi w terminie późniejszym (tj. do 17 lipca br.). Spełnienie tych wymogów będzie jednakże warunkowało dopuszczenie projektów zweryfikowanych pozytywnie do głosowania. Dodatkowo rekomendujemy Wnioskodawcom przesyłanie wszystkich załączników, w tym również zgód władających obiektem/terenem na realizację zadania, w postaci elektronicznej poprzez dołączenie odpowiedniego pliku w aplikacji eBO w zakładce załączniki elektroniczne.

Wypełnij więc wniosek do 15 maja bez wychodzenia z domu! Skorzystaj z aplikacji eBO dostępnej na stronie bo.slaskie.pl w zakładce Zadania/Zgłoś zadanie.

PODSUMOWUJĄC:

  • Nabór wniosków na zadania w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego trwa do 15 maja 2020 r.
  • Formularz zgłoszenia zadania (wniosek) można złożyć wyłącznie elektronicznie korzystając z aplikacji eBO, przez wygenerowanie wniosku w aplikacji i zakończenie pracy z formularzem w terminie do 15 maja 2020 r. (zakończenie naboru). Podpis na formularzu uzupełniany będzie po zakończeniu naboru wniosków, jednak nie później niż do 17 lipca br.
  • Listy poparcia projektów z podpisami mieszkańców będzie można dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego w późniejszym terminie, nie później jednak niż do 17 lipca br.
  • Informacje dotyczące wymaganych uzupełnień będą przekazywane Wnioskodawcom telefonicznie lub drogą mailową.

W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz bezwzględne stosowanie zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu ws. zmian w procedurze zgłaszania i weryfikacji zadań 
w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego
Formularz zgłoszenia zadania