Sprawozdanie z realizacji zadań MBO

 graf. UMWS graf. UMWS

Sprawozdanie za IV kwartał w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

W ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zatwierdzono do realizacji 9 zadań. Stan realizacji zadań w IV kwartale 2023 roku zawiera sprawozdanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego.
Linki do stron zewnętrznych
Sprawozdanie za IV kwartał w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego