Regulamin MBO - ruszają konsultacje

 graf. UMWS graf. UMWS

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego, który został przekazany do konsultacji społecznych. Konsultacje trwać będą od 19 lutego 2024 do 3 marca 2024 r. (14 dni).

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym projektem uchwały i zgłaszania ewentualnych uwag, które przyjmowane będą wyłącznie na „Formularzu uwag projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego”. Formularz można przekazać w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl;
  • w formie pisemnej – na adres: Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu).
  • ustnie – w Departamencie Inwestycji i Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice pok. 559 - 558 (w godzinach pracy Urzędu).
Załączniki
Formularz uwag [DOC 236,5kB]
Konsultacje społeczne - ogłoszenie [PDF 195,3kB]
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego. [PDF 419,2kB]