Nabór zakończony

 Zdjęcie Zdjęcie

26 lipca minął termin zgłaszania zadań w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Aktualnie trwa weryfikacja formalna zgłoszonych wniosków. Zgodnie z regulaminem sprawdzane jest, czy zadanie zostało zgłoszone na właściwym formularzu, wszystkie obowiązkowe pola formularza zostały wypełnione, wszystkie wymagane załączniki zostały załączone i wypełnione, zadanie zostało zgłoszone w wyznaczonym terminie i miejscu, szacunkowy koszt realizowanego zadania jest zgodny z określonymi w regulaminie limitami. W przypadku drobnych uchybień wnioskodawcy proszeni są (drogą elektroniczną) o dokonanie uzupełnień. Na dostarczenie poprawek mają 7 dni (liczy się data ich wpływu do Urzędu).

Do 14 sierpnia zostanie ogłoszony wykaz zgłoszonych zadań, które spełniły wymogi formalne. Wykaz będzie udostępniony na stronie bo.slaskie.pl oraz siedzibie Urzędu i jego jednostek zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!