Lista zgłoszonych zadań

 Zdjęcie Zdjęcie
Znamy zadania, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną

26 lipca zakończył się nabór wniosków w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli 140 propozycji zadań, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w 2020 roku, na łączną kwotę prawie 45 mln. Najwięcej propozycji dotyczy zadań z puli wojewódzkiej (36 zgłoszeń). W przypadku zgłoszeń na zadania w podregionach, najwięcej wpłynęło dla pul podregionu 4 obejmującego powiaty gliwicki, tarnogórski, lubliniecki oraz miasta Gliwice i Bytom (zgłoszone 24 wnioski) i podregionu 7 obejmującego powiaty będziński, zawierciański oraz miasta Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Jaworzno (zgłoszone 21 wniosków).

Weryfikację formalną przeszły 134 wnioski. Dziś publikujemy listę zadań, które spełniły wymogi formalne – lista dostępna jest w zakładce Zgłoś zadanie oraz poniżej w postaci załącznika. Lista została także wywieszona w siedzibie UMWŚ oraz jednostek zamiejscowych.

Zgodnie z regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, podczas weryfikacji formalnej sprawdzano, czy zgłoszone zadanie spełnia następujące kryteria:

  • zadanie zostało zgłoszone na właściwym formularzu,
  • wszystkie obowiązkowe pola formularza zostały wypełnione,
  • wszystkie wymagane załączniki zostały załączone i wypełnione,
  • zadanie zostało zgłoszone w wyznaczonym terminie i miejscu (zgodnie z regulaminem liczyła się data wpływu do Urzędu),
  • szacunkowy koszt realizowanego zadania jest zgodny z limitami.

Błędami formalnymi, które nie podlegały poprawie były:

  • wypełnienie wniosku na niewłaściwym formularzu,
  • złożenie wniosku po terminie,
  • złożenie wniosku bez wymaganych załączników (zgodnie z regulaminem obligatoryjny załącznik w postaci listy poparcia musiał być dostarczony w formie papierowej w czasie trwania naboru, liczyła się data wpływu),
  • złożenie wniosku, w którym kosztorys zadania jest niezgodny z regulaminem,
  • złożenie wniosku, w którym koszty utrzymania zadania są niezgodne z regulaminem.

Zadania, który pozytywnie przeszły weryfikację formalną trafią do wydziałów merytorycznych, które będą sprawdzały wykonalność zgłoszonych zadań – m.in. to, czy propozycje mieszczą się w zakresie zadań o charakterze wojewódzkim, czy są zgodne z kompetencjami samorządu województwa, czy są wykonalne w roku budżetowym i zgodnie z proponowanym kosztorysem.

Regulamin zakłada, że w przypadku stwierdzenia, że zgłoszone zadanie wymaga uszczegółowienia wnioskodawca  zostanie niezwłocznie poinformowana o takiej konieczności przez właściwy merytorycznie wydział Urzędu (kontakt e-mailowy i telefoniczny).

Wyniki weryfikacji prawno-technicznej poznamy do 8 października.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i zainteresowanie Marszałkowskim Budżetem Obywatelskim!  

W I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych (2,5 miliona na zadania z puli wojewódzkiej, 7,5 miliona na zadania w pulach podregionalnych). W tegorocznej edycji zakończyły się już etapy kampanii informacyjnej, zgłaszania zadań przez mieszkańców oraz weryfikacji formalnej. Listę zadań, na które będzie można głosować poznamy jesienią, a same głosowanie zaplanowane jest między 12 a 30 listopada. Wyniki i listę zadań, które trafią do realizacji poznamy do końca roku.
Załączniki
Wykaz zadań zgłoszonych w I edycji MBO, które spełniły wymogi formalne [PDF 298,2kB]