Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego - V edycja

Lista zadań z V edycji MBO

Lista zadań do realizacji, dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania oraz zgłoszonych, spełniających wymogi formalne z V edycji MBO.