V edycja MBO - harmonogram

 graf. UMWS graf. UMWS

Harmonogram V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2023 r.

  1. Działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne: cały okres realizacji V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
  2. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego: od 18 kwietnia do 23 maja 2023 r.
  3. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 13 czerwca 2023 r.
  4. Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania (wraz z uzasadnieniem): do 20 lipca 2023 r.
  5. Składanie odwołań przez zgłaszających zadania do Zarządu Województwa Śląskiego: w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania.
  6. Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.
  7. Rozpoczęcie przez zgłaszających zadania działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zadaniach dopuszczonych do głosowania: od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania.
  8. Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: od 19 sierpnia do 12 września 2023 r.
  9. Ogłoszenie wyników głosowania: do 11 października 2023 r.
  10. Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego: do 11 października 2023 r.