Koniec naboru wniosków do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Marszałkowski Budżet Obywatelski / graf. UMWS graf. UMWS
15 maja br. upłynął termin zgłaszania zadań w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Aktualnie trwa weryfikacja formalna zgłoszonych wniosków, która potrwa do 9 czerwca br.

Zgodnie z regulaminem sprawdzane jest m.in., czy zadanie zostało zgłoszone na właściwym formularzu, wszystkie obowiązkowe pola formularza zostały wypełnione, wszystkie wymagane załączniki zostały załączone i wypełnione, zadanie zostało zgłoszone w wyznaczonym terminie i miejscu, szacunkowy koszt realizowanego zadania jest zgodny z określonymi w regulaminie limitami. W przypadku drobnych uchybień wnioskodawcy proszeni są (drogą elektroniczną) o dokonanie uzupełnień. Na dostarczenie poprawek mają 7 dni (liczy się data ich wpływu do Urzędu).

Następnie do 10 czerwca br. na stronie na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski bo.slaskie.pl opublikowany zostanie wykaz zadań, które spełniają wymogi formalne. Zostanie on również udostępniony w siedzibie Urzędu oraz w jego jednostkach zamiejscowych w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Jeśli do zgłoszonego zadania nie został dołączony oryginał listy poparcia, z podpisami mieszkańców województwa, koniecznie trzeba go dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego do 17 lipca br. Do tego czasu trzeba również uzupełnić podpis na wniosku, jeśli został on złożony wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków w aplikacji eBO.