Kampania informacyjna na finiszu

 Zdjęcie Zdjęcie
W czerwcu i lipcu odbyło się 14 spotkań na terenie całego regionu, podczas których przybliżano główne zasady Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wzięło w nich udział kilkuset mieszkańców zainteresowanych I edycją MBO.

Kampania informacyjna zaczęła się 10 czerwca konferencją inaugurującą I edycję Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Podczas spotkania w Muzeum Śląskim po raz pierwszy przedstawiono najważniejsze założenia, harmonogram prac i najistotniejsze funkcjonalności strony internetowej bo.slaskie.pl.

Podczas konferencji, w której wzięło udział ponad stu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych samorządowi województwa, marszałek Jakub Chełstowski mówił: „Jestem przekonany, że te doświadczenia zaprocentują. Na niższych szczeblach samorządu budżet obywatelski sprawdza się od lat, chcemy stworzyć przestrzeń dla tego rozwiązania również w skali województwa. Zapraszamy wszystkich do tworzenia projektów, przekonywania do nich i głosowania na najlepsze. Chcemy wspólnie edukować i wspierać, ale też dzielić się środkami i uczyć od mieszkańców, bo dla nas to również lekcja”.

W kolejnych tygodniach, na terenie całego województwa, odbywały się spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych społeczności, reprezentantami organizacji pozarządowych oraz samorządów gmin i powiatów. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz eksperci ze Stowarzyszenia Bona Fides odwiedzili w tym czasie: Bielsko-Białą, Żywiec, Sosnowiec, Częstochowę, Jaworzno, Tarnowskie Góry, Bytom, Pszczynę, Racibórz, Katowice, Świętochłowice oraz Lubliniec. Podczas spotkań prezentowali najistotniejsze informacje o przebiegu pierwszej edycji, omawiali aplikację eBO, w której wnioskodawcy przygotowują swoje wnioski oraz przybliżali przykładowe projekty zgłoszone w marszałkowskich budżetach obywatelskich województw małopolskiego, łódzkiego, opolskiego i dolnośląskiego.

W spotkaniach brali też udział członkowie Zarządu: pani marszałek Izabela Domogała (Tarnowskie Góry, Bytom), pani marszałek Beata Białowąs (Katowice) i pan marszałek Dariusz Starzycki (Jaworzno).

Uczestnicy spotkań pytali o możliwość zgłoszenia swoich pomysłów – o to, czy wpisują się one w regulaminowe ramy MBO i czy mają charakter wojewódzki. Interesowały ich także szczegóły dotyczące zgłaszania wniosków (kto może je zgłaszać, czy jest ograniczenie liczebności wniosków, które może zgłosić jedna osoba), głosowania (kto może głosować, jak i w jakim celu będą weryfikowani uczestnicy głosowania), zbierania podpisów na listach poparcia (kto może się podpisywać, czy można popierać więcej niż jeden projekt). Wiele pytań dotyczyło zadań inwestycyjnych oraz tego, że mogą one być realizowane wyłącznie na mieniu województwa.

Zgodnie z harmonogramem I edycji, kampania informacyjna trwa do 19 lipca. Do 26 lipca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły. Aby przygotować wniosek należy skorzystać z aplikacji dostępnej pod adresem https://ebo.slaskie.pl, a następnie dostarczyć go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – osobiście, pocztą, elektroniczną skrzynką podawczą (decyduje data wpływu). W sierpniu i wrześniu będzie trwała weryfikacja formalna i prawno-techniczna wniosków, a głosowanie zaplanowano na listopad (12 – 30 listopada). Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie bo.slaskie.pl.

Filmy