I edycja MBO w pigułce?

Czy o Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim można opowiedzieć w niecałe dwie i pół minuty? Ależ oczywiście!
Najważniejsze informacje oraz kluczowe daty I edycji - wszystko to prezentujemy w krótkie animacji. Od kilku dni można ją także zobaczyć w pociągach Kolei Śląskich.
Jednocześnie przypominamy osobom zainteresowanym złożeniem projektu - 26 lipca mija termin przyjmowania wniosków.
Filmy