WiadomościZmieniaj z nami Śląskie

 fot. stock.adobe.com
„Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i przestrzeni” – to jeden 
z podstawowych celów przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie