Znamy kwotę i harmonogram I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

10 milionów - taka kwota zostanie zabezpieczona w budżecie województwa na realizację zadań wybranych w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Uchwałę w tej sprawie podjął Zarząd Województwa.

Zgodnie z regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego będzie określana co roku w uchwale budżetowej. Zarząd Województwa przyjął uchwałę, w której wskazał, że na zadania I edycji będzie zabezpieczone 10 milionów złotych.

Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego precyzuje, że pula środków będzie podzielona na zadania wojewódzkie (1/4) oraz podregionalne (3/4). W przypadku zadań podregionalnych wysokość dostępnych środków uzależniona jest od liczby mieszkańców.

Środki dla poszczególnych podregionów:

nr 1 – bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15% (1 125 000,00 zł)

nr 2 – powiaty bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15% (1 125 000,00 zł)

nr 3 – powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory: 16% (1 200 000,00 zł)

nr 4 – powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice: 15% (1 125 000,00 zł)

nr 5 – miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13% (975 000,00 zł)

nr 6 – powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11% (825 000,00 zł)

nr 7 – powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15% (1 125 000,00 zł)

Zapisy regulaminu regulują także wartość poszczególnych projektów:

 • w przypadku zadań wojewódzkich nie może być niższa niż 100 000 zł, ale nie wyższa niż 50% dostępnych w puli środków (czyli w I edycji: 1 250 000,00 zł);
 • w przypadku zadań podregionalnych nie może być niższa niż 50 000 zł, ale nie wyższa niż 50% dostępnych w puli środków dla danego podregionu.

Podczas posiedzenia Zarządu przyjęto także harmonogram, w którym określono najważniejsze daty - m.in. rozpoczęcia kampanii informacyjnej, przyjmowania wniosków, weryfikacji zgłoszonych zadań, głosowania mieszkańców oraz ogłoszenia wyników.

W pierwszej edycji przyjęto następujący terminarz:

 1. Spotkania informacyjne z mieszkańcami województwa śląskiego: 10 czerwca – 19 lipca 2019 r.
 2. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego: 1 lipca – 26 lipca 2019 r.
 3. Udostępnienie w siedzibie Urzędu i jednostek zamiejscowych oraz na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 14 sierpnia 2019 r.
 4. Udostępnienie w siedzibie Urzędu i jednostek zamiejscowych oraz na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem): do 8 października 2019 r.
 5. Składanie odwołań przez autorów zadań do Zarządu Województwa Śląskiego po publikacji listy zadań przyjętych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych: w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych
 6. Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania: w ciągu 30 dni od wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania
 7. Rozpoczęcie akcji informacyjnej o zadaniach przez wnioskodawców: od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania.
 8. Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego: 12–30 listopada 2019 r.
 9. Ogłoszenie wyników głosowania: do 18 grudnia 2019 r.
 10. Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego oraz zgodnie z § 5 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: do 31 grudnia 2019 r.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 1032/42/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.05.2019 w sprawie: wskazania kwoty środków na realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, do zabezpiecz
Uchwała nr 1033/42/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.05.2019 r. w sprawie: określenia harmonogramu I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2019 roku