Zmiany w zasadach MBO na 2023

 graf. UMWS graf. UMWS
Ruszają konsultacje społeczne w sprawie zmian w regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego. Projekt ten zostanie poddany konsultacjom społecznym, które odbędą się w dniach od 30.01.2023 r. do 12.02.2023 r.

Konsultacje prowadzone będą w celu zebrania opinii na temat projektowanych zmian w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Do najważniejszych zmian w projekcie uchwały należą:

  • Zamiana puli ekologicznej na pulę wojewódzką (nazywaną EKO)
  • Przeznaczenie puli REGIO dla zadań nieinwestycyjnych, a Puli EKO dla zadań inwestycyjnych
  • Ustalenie maksymalnej wartości zadania inwestycyjnego na poziomie 1 mln zł, a zadania nieinwestycyjnego 100 tys. zł.
  • Usunięcie z regulaminu przepisu dotyczącego kosztów osobowych (nie więcej niż 50% wnioskowanej kwoty);
  • Uproszczenie głosowania: tj. 1 punkt w puli EKO, 1 punkt w puli REGIO;
  • Wprowadzenie głosowania papierowego obok elektronicznego

W celu zapoznania się ze wszystkimi zmianami zachęcamy do przeczytania załączonego projektu. Uwagi do projektu będą przyjmowane wyłącznie na „Formularzu uwag projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego”:

  • w formie pisemnej – na adres: Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu).
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl;
  • ustnie – w Departamencie Inwestycji i Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice pok. 559 - 558 (w godzinach pracy Urzędu).
Załączniki
Formularz uwag [DOC 236,5kB]
Konsultacje społeczne - ogłoszenie [PDF 195,3kB]
Projekt uchwały Sejmiku [PDF 420,9kB]