Zielone Centrum Onkologii

 Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Katowickim Centrum Onkologii otwarto zrewitalizowany park szpitalny

W otwarciu parku uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, radna Sejmiku Katarzyna Stachowicz oraz dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii, Włodzimierz Migacz. Warto podkreślić, że modernizacja była możliwa dzięki środkom z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

"To miejsce jest idealnym potwierdzeniem, że budżet obywatelski ma sens i przynosi realne korzyści. Warto wziąć sprawy w swoje ręce i zrealizować projekty, które zmieniają nasze otoczenie i jak w tym przypadku, służą mieszkańcom. To dobrze zaprojektowana, ekologiczna przestrzeń, która da chwilę wytchnienia pacjentom. W puli obecnej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego jest łącznie 5 mln zł, z czego 3,5 mln zł w puli EKO, a 1,5 mln zł w puli REGIO. Termin zgłaszania zadań został wydłużony do 23 maja” – podkreślał Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Katowickie Centrum Onkologii w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w roku 2022 otrzymało kwotę 1,9 mln zł na realizację zadania: „Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”. Inwestycja opiera się na ekologicznych rozwiązaniach: oświetlenie parkowe i ławki solarne są zasilane energią słoneczną.

„Zmodernizowany teren to blisko 3,5 tys. m2, w tym 2,5 tys. m2 terenów zielonych i 900 m2 utwardzonych, ekologicznych ścieżek, do tego m.in. tężnia, ekologiczne oświetlenie i toaleta, wszystko ma służyć pacjentom geriatrycznym i onkologicznym. Ten projekt zwyciężył w zeszłorocznej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego i jestem przekonany, że będzie nam służył przez lata” – mówił dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii, Włodzimierz Migacz.

Zrewitalizowany park jest miejscem łączącym przestrzeń publiczną z przestrzenią przeznaczoną dla pacjentów szpitala, a układ ciągów pieszych został dostosowany do istniejącego drzewostanu z uwzględnieniem aspektów rehabilitacyjno-leczniczych. Park stał się dzięki temu zielonym azylem dla pacjentów szpitala, a także strefą relaksu dla mieszkańców.

Zakres prac obejmował wykonanie: łąki kwietnej, solarnej stacji meteo, tężni, toalety publicznej, miejsca do gry w szachy, ławek solarnych z możliwością podłączenia urządzeń mobilnych, ławek parkowych, leżaków parkowych, tablic informacyjnych, koszy na śmieci, oświetlenia parkowego, ogrodzenia z paneli siatkowych.

Po uroczystym otwarciu przestrzeni parkowej odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Katowickiego Centrum Onkologii, w którym uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Katowicki Centrum Onkologii. fot. Andrzej Grygiel / UMWS