Zgłaszanie zadań tylko do 16 maja

 graf. UMWS graf. UMWS
Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków do budżetu obywatelskiego

Już tylko do poniedziałku 16 maja do godziny 23:59:59 można zgłaszać zadania w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Aby zgłosić zadanie, należy skorzystać z aplikacji eBO dostępnej na stronie bo.slaskie.pl – wypełnić formularz, załączyć obligatoryjne załączniki (lista poparcia oraz zgoda władającego obiektem lub terenem w przypadku wskazania lokalizacji zadania lub zadania inwestycyjnego) i zakończyć pracę z formularzem poprzez kliknięcie „wyślij formularz”.

Każdy mieszkaniec może zgłosić więcej niż jedno zadanie, a do dyspozycji w tym roku jest 5 milionów złotych. Zasady jakie powinien spełniać zgłaszany projekt określa Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego dostępny w zakładce „O Budżecie”.

W przypadku pytań do dyspozycji pozostają pracownicy Departamentu Projektów Regionalnych (tel. 32 77 40 544-546).