Zadania, które przeszły weryfikację formalną

 graf. UMWS graf. UMWS
158 zadań uzyskało pozytywny wynik weryfikacji formalnej

16 maja zakończył się nabór formularzy w ramach V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Mieszkańcy złożyli 170 propozycji zadań, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w 2024 roku. W tym roku dominowały zadania z o charakterze prozdrowotnym, dużym zainteresowaniem cieszyły się również zadania z zakresu sportu i kultury.

Pozytywny wynik weryfikacji formalnej uzyskało 158 zadań, a 11 wniosków zostało ocenionych negatywnie, natomiast jedna osoba złożyła rezygnację.

Załączniki
Wykaz zadań, które spełniły wymogi formalne [PDF 237,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Zadania zgłoszone w V edycji MBO