Wypełnij więc wniosek bez wychodzenia z domu

 graf. UMWS graf. UMWS
Ułatwienia w procedurze zgłaszania zadań

Ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców regionu, Zarząd Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w procedurze zgłaszania zadań w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Wprowadzone ułatwienia dotyczą obowiązkowych załączników oraz sposobu złożenia wniosku na zadanie.

LISTY POPARCIA I ZGODA WŁADAJĄCEGO OBIEKTEM/TERENEM:

Zgodnie z przyjętymi zmianami listy poparcia projektów oraz, w przypadku podania szczegółowej lokalizacji, zgodę władającego obiektem/terenem w oryginale będzie można dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie zakończenia naboru wniosków w III edycji MBO (nabór trwa do 16 maja 2021 r.), nie później jednak niż do 2 lipca br.

WNIOSKI NA ZADANIE:

Wprowadzono również ułatwienia dotyczące składania wniosku na zadanie. Do tej pory prawidłowo złożony wniosek musiał zostać wygenerowany w wersji elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie bo.slaskie.pl oraz przesłany do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wersji papierowej, podpisanej przez Wnioskodawcę. Obecnie – zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego – za prawidłowo złożony formularz zgłoszenia zadania będzie się uważać także formularz złożony wyłącznie elektronicznie w aplikacji eBO. Podpis na wniosku będzie mógł zostać uzupełniony najpóźniej do 2 lipca.

Dostarczenie obligatoryjnych załączników oraz uzupełnienie podpisu na wniosku stanowią wymogi formalne, których weryfikacja nastąpi w terminie późniejszym (tj. do 2 lipca br.). Dodatkowo rekomendujemy wnioskodawcom przesyłanie dodatkowych załączników w postaci elektronicznej poprzez dołączenie odpowiedniego pliku w aplikacji eBO w zakładce załączniki elektroniczne.

Informacje dotyczące konieczności uzupełnienia będą przekazywane zgłaszającym zadanie telefonicznie lub droga mailową. Wypełnij więc wniosek do 16 maja bez wychodzenia z domu! skorzystaj z aplikacji eBO.

W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz bezwzględne stosowanie zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu nr 911/226/VI/2021 w sprawie zmiany w procedurze zgłaszania i weryfikacji zadań MBO