Wyniki IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

 graf. UMWS graf. UMWS
Lista zadań do realizacji w 2023 roku

W IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali o rozdysponowaniu kwoty 5 milionów złotych (2,5 miliona na pulę EKO i 2,5 miliona na pulę REGIO). Propozycje zadań były składane od 22 kwietnia do 16 maja br., natomiast między 24 sierpnia a 12 września mieszkańcy regionu w głosowaniu elektronicznym za pośrednictwem strony ebo.slaskie.pl wybierali te projekty spośród puli EKO i REGIO, które w ich ocenie były najciekawsze.

Do realizacji zostały przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski w puli EKO oraz w danym podregionie puli REGIO. Z niewykorzystanych środków stworzona została pula wolnych środków przeznaczona na zadania z największą ilością głosów, które nie zostały wybrane do realizacji przy pierwszym podziale środków. Zadanie, które otrzymało największą ilość punktów na liście zadań dodatkowych przekroczyło pulę wolnych środków i z uwagi na powyższe nie zostało zakwalifikowane do realizacji.

Listę zadań do realizacji w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego.

W puli EKO znalazły się dwa zadania na łączną kwotę 2.497.000,00 zł:

  • „Tężnia Gwarków w Reptach”
  • „EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W puli REGIO do realizacji wybrane zostały:

  • Podregion P1 zadanie „Strefa sportu – budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu” na kwotę 374.900,00 zł
  • Podregion P2 zadanie „Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem na kwotę” 374.352,00 zł
  • Podregion P3 zadanie „Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji-zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku” na kwotę 400.000,00 zł
  • Podregion P4 zadanie „Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową” na kwotę 373.000,00 zł
  • Podregion P5 zadanie „Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sp. z o.o.” na kwotę 320.000,00 zł
  • Podregion P6 zadanie „Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” na kwotę 264.080,00 zł
  • Podregion P7 zadanie „Utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu” na kwotę 373.000,00 zł

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bo.slaskie.pl

Wybrane zadania zostaną zrealizowane przez Samorząd Województwa w 2023 r.

Załączniki
Lista zadań zatwierdzonych do realizacji w IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego [PDF 225,3kB]
Zestawienie wyników głosowania [PDF 262,4kB]

Linki do stron zewnętrznych
Lista zadań do realizacji (strona bo.slaskie.pl)
Uchwała zarządu nr 1676/363/VI/2022 z dnia 2022-09-21