Wręczono podziękowania dla wnioskodawców w I edycji budżetu obywatelskiego

 Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS
Kilkudziesięciu autorów najlepszych propozycji zgłoszonych w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wzięło wczoraj udział w spotkaniu podsumowującym jej przebieg.

Uczestników spotkania przywitała dyrektor Departamentu Obsługi Zarządu Agnieszka Bożek. W imieniu marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego dziękowała wszystkim tym, którzy zaangażowali się w I edycję MBO, podejmując się przygotowania wniosków i uzyskania poparcia innych mieszkańców. Podkreślała, że ten wyjątkowy mechanizm to doskonała okazja, by mieszkańcy wskazywali potrzeby swoich społeczności, a zachęcając innych do aktywności, przyczyniali się do realizacji zadań i projektów, jakich oczekują.

„Marszałkowski Budżet  Obywatelski to jedno z priorytetowych zadań Województwa. Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe będzie zrealizowanie projektów, które w realny sposób przyczynią się do rozwoju naszego regionu” – podkreśliła dyrektor Agnieszka Bożek.

Podczas spotkania w Sali Sejmu Śląskiego wręczono podziękowania autorom projektów złożonych w I edycji. Przedstawiono także krótkie podsumowanie przebiegu procedury MBO w 2019 roku i zaprezentowano najważniejsze założenia II edycji, która zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Zarząd Województwa wystartuje już 17 lutego.

 

I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego trwała od czerwca do grudnia 2019 r. Mieszkańcy regionu po raz pierwszy mogli zgłaszać propozycje zadań, a następnie wziąć udział w głosowaniu, w którym decydowano o rozdysponowaniu 10 milionów złotych. Na podstawie wyników głosowania powstała lista zadań do realizacji, na której znalazły się 43 projekty. Wybrane zadania zostaną zrealizowane w 2020 roku przez Samorząd Województwa.

II edycja MBO rozpocznie się 17 lutego. Podobnie, jak w 2019 roku, mieszkańcy zdecydują o podziale 10 milionów złotych. Do 31 marca potrwa kampania informacyjna dla mieszkańców, podczas której m.in. odbędzie się szereg spotkań dla mieszkańców w poszczególnych podregionach. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego odwiedzą m.in. Gliwice, Piekary Śląskie, Tychy, Myszków i Żory. Propozycje zadań będzie można zgłaszać między 9 a 31 marca. Głosowanie odbędzie się na przełomie sierpnia i września, a wyniki poznamy do 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie bo.slaskie.pl

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS Spotkanie podsumowujące I edycję budżetu obywatelskiego fot. Patrk Pyrlik / UMWS