VI edycja MBO - harmonogram

Harmonogram VI edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego w 2024 r.  

L.p.

Działanie

Termin

1.

Działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne

Cały okres realizacji VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

2.

Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego

Od 19 kwietnia do 13 maja 2024 r.

3.

Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

Do 4 czerwca 2024 r.

4.

Udostępnienie na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania (wraz z uzasadnieniem)

Do 19 lipca 2024 r.

5.

Składanie odwołań przez zgłaszających zadania do Zarządu Województwa Śląskiego

W terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych i listy zadań niedopuszczonych do głosowania.

6.

Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania

Nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.

7.

Rozpoczęcie przez zgłaszających zadania działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zadaniach dopuszczonych do głosowania

Od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania.

8.

Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego

Od 19 sierpnia do 9 września 2024 r.

9.

Ogłoszenie wyników głosowania

Do 11 października 2024 r.

10.

Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego

Do 11 października 2024 r.