Sprawozdanie z realizacji MBO za IV kwartały 2020

 graf. UMWS graf. UMWS
Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

W ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zatwierdzono do realizacji 43 zadania z dziedzin takich jak zdrowie, sport, edukacja czy kultura.

Stan realizacji zadań w IV kwartale 2020 roku zawiera sprawozdanie umieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego.

Linki do stron zewnętrznych
Stan realizacji zadań w IV kwartale 2020 roku