Sprawozdanie z realizacji MBO w IV kwartale 2021

 graf. UMWS graf. UMWS
Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie oddanych przez mieszkańców regionu głosów, Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził do realizacji 40 zadań w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Dotyczą one dziedzin takich jak kultura, zdrowie, sport czy edukacja.

Informacje na temat postępu realizacji poszczególnych zadań w IV kwartale 2021 roku zawiera sprawozdanie, które zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego.

Linki do stron zewnętrznych
Stan realizacji zadań w IV kwartale 2021