Rybnicki szpital z nową pracownią elektrofizjologii i ablacji

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
Zakup urządzenia zostało sfinansowane z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku dzięki głosom mieszkańców w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, otrzymał środki w wysokości 400 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu do leczenia kardiologicznego.

Jak podkreślał zastępca ordynatora oddziału kardiologicznego jest to duży krok w rozwoju placówki. Uruchomienie pracowni pozwoli pacjentom z całego województwa korzystać z leczenia arytmii, a także z większych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych.

Co warto podkreślić, do tej pory takim sprzętem dysponowały jedynie duże placówki, ośrodki i kliniki, a czas oczekiwania na zabieg w ościennych szpitalach wynosił od 1,5 roku do 2 lat.

Od momentu uruchomienia pracowni w czerwiec bieżącego roku wykonano ok. 30 zabiegów ablacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora