Rusza weryfikacja formalna zgłoszonych zadań

 graf. UMWS graf. UMWS
13 maja minął termin zgłaszania zadań w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Aktualnie trwa weryfikacja formalna zgłoszonych zadań. Zgodnie z regulaminem sprawdzane jest, czy zadanie zostało zgłoszone na właściwym formularzu, wszystkie obowiązkowe pola formularza zostały wypełnione, wszystkie wymagane załączniki zostały załączone i wypełnione, zadanie zostało zgłoszone w wyznaczonym terminie i miejscu, szacunkowy koszt realizowanego zadania jest zgodny z określonymi w regulaminie limitami. W przypadku drobnych uchybień wnioskodawcy proszeni są (drogą elektroniczną) o dokonanie uzupełnień, na wprowadzenie których mają 7 dni (liczy się data ich wpływu do Urzędu).

Do 4 czerwca zostanie ogłoszony wykaz zgłoszonych zadań, które spełniły wymogi formalne. Wykaz będzie udostępniony na stronie bo.slaskie.pl