Rusza nabór wniosków w V edycji

 graf. UMWS graf. UMWS
Od północy 18 kwietnia można składać propozycje zadań w V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Wnioski przyjmowane są do 16 maja br. za pośrednictwem generatora eBO. Do dyspozycji mieszkańców jest 5 mln złotych

Na co warto zwrócić uwagę przy zgłaszaniu zadania:

  • zadania inwestycyjne w tej edycji należy zgłaszać wyłącznie w puli EKO, na mieniu województwa, a ich koszt ma być mniejszy bądź równy 1.000.000 zł;
  • zadania nieinwestycyjne (kursy, szkolenia, warsztaty) należy zgłaszać wyłącznie w puli REGIO, a ich wartość ma się mieścić w przedziale 20.000 zł- 100.000 zł;
  • zadanie zgłasza mieszkaniec województwa ;
  • jeśli wskazano lokalizację gdzie będzie realizowane zadanie – należy dołączyć zgodę władającego terenem. Formularz zadania, zgoda oraz lista poparcia ma być zgodna z zatwierdzonym wzorem;
  • w tej edycji zarówno w puli EKO jak i REGIO wystarczy 50 podpisów osób popierających dane zadanie. Jednak dobrą praktyką jest, aby lista poparcia była nieco dłuższa (przydatne w sytuacji gdy np. coś niewyraźnie się zeskanuje);
  • przed zgłoszeniem zadania należy sprawdzić czy zostały załączone prawidłowe i kompletne załączniki – dotyczy to zwłaszcza zgody i listy poparcia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych: 32 77 40 559, 32 77 40 672,32 77 40 801

Linki do stron zewnętrznych
Generatora eBO