Robotyka baw się i buduj

Warsztaty w ramach Robotyka baw się i buduj fot. mat. organizatora / A. Kurka
Warsztaty programowania i konstruowania robotów

Trwa realizacja projektu ROBOTYKA BAW SIĘ I BUDUJ - cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu programowania i konstruowania robotów dla dzieci szkół podstawowych powiatu: Mysłowice i bieruńsko-lędzińskiego.

Warsztaty dla 30 grup uczniów odbywają się w 6 szkołach podstawowych w różnych dzielnicach Mysłowic. Biorą w nich udział uczniowie szkół podstawowych-mieszkańcy Mysłowic oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Uczniowie podzieleni są na dwie grupy wiekowe (klasy I-IV i V-VIII). Grupy młodsze pracują z klockami LEGO® WeDO. Starsze natomiast z klockami LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Zajęcia rozpoczęły się 5 października, a ich zakończenie planowane jest na 18 grudnia 2020 r.

Projekt jest finansowany z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (I edycja).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Warsztaty w ramach Robotyka baw się i buduj Warsztaty w ramach Robotyka baw się i buduj Warsztaty w ramach Robotyka baw się i buduj Warsztaty w ramach Robotyka baw się i buduj Warsztaty w ramach Robotyka baw się i buduj Warsztaty w ramach Robotyka baw się i buduj Warsztaty w ramach Robotyka baw się i buduj Warsztaty w ramach Robotyka baw się i buduj